Serveis

Proposa una compra

Proposa una compra

Si necessites un llibre o algun altre document que no és a cap biblioteca de la Xarxa, pots suggerir-ne la compra perquè formi part del fons. 

A través d'aquest formulari, pots fer arribar la petició a la teva biblioteca per tal que la valori.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :

Totes les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa ofereixen aquest servei