Serveis

Equip d'accessibilitat itinerant

Equip d'accessibilitat itinerant

La Gerència de Serveis de Biblioteques posa a disposició de les biblioteques, un Equip d’accessibilitat itinerant per tal de donar resposta a les necessitats puntuals de persones cegues o amb dificultats visuals.

L’equip es composa de:

  • Ordinador portàtil, amb teclat i ratolí extern, que te instal·lat: JAWS, NVDA, ZoomText, OpenBook, Mekanta, Windows 8 i ofimàtica.
  • Altres dispositius: Lupa electrònica manual RUBY XL HD, escàner de mà i auriculars.
  • Manuals, documentació i carregadors.

Programari específic:

  • JAWS (Job Access With Speech): software lector de pantalla per a persones cegues o amb visió reduïda.
  • NVDA (Non Visual Desktop Access): software lector de pantalla per a persones cegues o amb visió reduïda. Gratuït i de codi obert.
  • ZoomText: programa que permet ampliar el contingut de la pantalla.
  • OpenBook (OCR): programa de reconeixement de caràcters. Llegeix en veu alta qualsevol document escanejat/fotografiat.
  • Mekanta: eina per l’aprenentatge del teclat (disposició de les diferents tecles) i per aprendre a escriure amb l’ordinador. Adreçat a infants i joves amb discapacitats visuals.

Programari genèric:

  • Paquet d’ofimàtica

Els usuaris interessats en utilitzar aquest equip hauran de fer-ho saber a la seva biblioteca que realitzarà la petició.

L’equip es cedirà a la biblioteca per un termini mínim d’una setmana.

L’ús de l’equip per part dels usuaris es farà exclusivament a les biblioteques.

Biblioteques que ofereixen aquest servei :

Totes les biblioteques de la Xarxa ofereixen aquest servei