Selecció de webs

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics destinats a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes. Imparteixen ensenyaments regulats per la LOE.
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Central, Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Can Peixauet, Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré, Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Fondo, Biblioteca virtual, Català, Francès, Alemany, Anglès, Centres ensenyament, general
Etiquetes: idiomes