Selecció de webs

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) són centres públics destinats a l'aprenentatge de llengües per a persones adultes. Imparteixen ensenyaments regulats per la LOE.
La finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen és el desenvolupament de la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general.
Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Mitjana (0 Vots)
Temes: Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Central, Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Can Peixauet, Català, Francès, Alemany, Anglès, Santa Coloma de Gramenet, Centres ensenyament, Biblioteca virtual, Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Singuerlín - Salvador Cabré, general
Etiquetes: idiomes