Selecció de webs

Autoria: Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca

Selecció de recursos molt exhaustiva: Recursos per a la traducció, diccionaris de la llengua, diccionaris especialitzats per matèries, recursos per a l'autoaprenentatge. La selecció de diccionaris especialitzats és molt completa i abasta gairebé totes les matèries.

Temes: Enciclopèdies i diccionaris generals, Pregunta a la biblioteca, Idiomes, Biblioteca virtual, general