Contractació laboral


En l'àmbit de l'Assessorament jurídic, el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona ofereix informació i assistència especialitzada sobre la normativa i els procediments jurídics aplicables a la gestió i la implementació de polítiques de mercat de treball.
 

 

La Guia de contractació laboral és una eina digital que ofereix informació sobre les diferents tipologies de contractes laborals vigents.

 

S’estructura en blocs temàtics per tipologies contractuals (Indefinit, temporal i formatiu) per veure de forma visual les diferents característiques de cada contracte.

Pretén ser una eina de referència adreçada a satisfer la demanda professional dels tècnics i tècniques del serveis locals d’ocupació i oficines tècniques laborals, així com la dels diferents agents que operen en el mercat de treball, en especial dels demandants d’ocupació i de les empreses contractants.

Torna al prestatge