Legislació laboral


En l'àmbit de l'Assessorament jurídic, el Servei de Mercat de treball de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona ofereix informació i assistència especialitzada sobre la normativa i els procediments jurídics aplicables a la gestió i la implementació de polítiques de mercat de treball.
 

Torna al prestatge ►

 


Contractació laboral

Guia en format digital que conté un conjunt de fitxes explicatives de les principals característiques dels contractes de treball vigents, i que incorpora les novetats contractuals nascudes arrel de l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Aquesta guia pretén facilitar informació útil, accessible i permanentment actualitzada en matèria de contractació laboral al personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació de la demarcació de Barcelona.


Sumari

I Contractació indefinida
II Contractació temporal
III Contractació indefinida i temporal per a persones amb dificultats d'accés al mercat de treball
IV Altres tipus de contractació


Més informació a Diagnosi i assessorament jurídic en l'àmbit del mercat de treball 

 

Novetat: Informe relatiu a la contractació a temps parcial amb les novetats incorporades pel Reial Decret-llei 16/2013.

 


Emprenedors

Real Decreto-Ley 4/2013 , de 22 de febrero, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Més informació a l'apartat Emprenedors

 


Reforma del mercat laboral

Real Decreto-Ley 3/2012 , de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
 

 


Convenis laborals

Eina per consultar els convenis, acords i pactes assolits en procediments de negociació col·lectiva, publicats en el DOGC, el BOP o el BOE, amb incidència a Catalunya, en versió catalana o castellana.
 

Torna al prestatge ►