Jubilació

La jubilació tan desitjada i tan temuda alhora: quantes persones manifesten un desig impacient de ser ja jubilats i quan arriba el moment de jubilar-se es troben desubicats. És la darrera etapa de la vida laboral del cotitzant, però una jubilació plena i feliç es prepara amb anys d'antelació. 

 

  

Las pensiones de jubilación: una perspectiva alternativa

Monogràfic de la revista "Cuadernos de relaciones laborales" editat per la Universistat Complutense de Madrid sobre la sostenibilitat del sistema de pensions.

 


La jubilación no se improvisa

Consells sobre pràctics sobre com preparar-se per la jubilació, tant psicològicament com econòmicament; fa una àmplia reflexió sobre els plans de pensions i com administrar bé els diners per tenir un bon racó en el moment de la jubilació. Article de Mayte Rius publicat al suplement ES de La Vanguardia el dia 23 de novembre de 2012 
 
Jubilación

Web de Ministerio de Empleo y Seguridad social sobre el marc legal per accedir a la jubilació i els diferents tipus de prestació existents.
 
Usted mismo: programa de autocálculo de pensión de jubilación

Nosaltres mateixos podem calcular la nostra pensió de jubilació, aquest web ens explica com obtenir les dades necessàries a més de oferir un programa descarregable que permet fer el càlcul.
 
Ley sobre sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social

Text de la nova llei que regula les condicions per accedir a la jubilació.
 
Real Decreto de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores


Reial Decret-llei 5/2013 que regula la continuïtat de la vida laboral més enllà de l'edat de jubilació.
 Torna al prestatge ►