Jubilació

La jubilació tan desitjada i tan temuda alhora: quantes persones manifesten un desig impacient de ser ja jubilats i quan arriba el moment de jubilar-se es troben desubicats. És la darrera etapa de la vida laboral del cotitzant, però una jubilació plena i feliç es prepara amb anys d'antelació. 

 

Monogràfic de la revista "Cuadernos de relaciones laborales" editat per la Universistat Complutense de Madrid sobre la sostenibilitat del sistema de pensions.

Consells sobre pràctics sobre com preparar-se per la jubilació, tant psicològicament com econòmicament; fa una àmplia reflexió sobre els plans de pensions i com administrar bé els diners per tenir un bon racó en el moment de la jubilació. Article de Mayte Rius publicat al suplement ES de La Vanguardia el dia 23 de novembre de 2012. 

Web de Ministerio de Empleo y Seguridad social sobre el marc legal per accedir a la jubilació i els diferents tipus de prestació existents.

Nosaltres mateixos podem calcular la nostra pensió de jubilació, aquest web ens explica com obtenir les dades necessàries a més de oferir un programa descarregable que permet fer el càlcul.

Text de la nova llei que regula les condicions per accedir a la jubilació.

Reial Decret-llei 5/2013 que regula la continuïtat de la vida laboral més enllà de l'edat de jubilació.