Consum responsable


Ja que estem en la coneguda societat del consum, per què no optem per canviar els nostres hàbits de consum de manera que respectem el medi ambient i afavorim la igualtat social? Els recursos que us presentem us guiaran a través de consells, iniciatives, tallers, etc.
 

 

 

RECURSOS WEB

 

Organització de consumidors i usuaris de Catalunya (OCUC)

Consum responsable, consum eficient, sostenibilitat. Recull de guies elaborades per l'OCUC per tal de fomentar el consum responsable i eficient en diferents àmbits.
 


Confederación de consumidores y usuarios (CECU)

Consum responsable, drets del consumidor, alimentació, medi ambient. etc. A la secció de publicacions de la web de la CECU hi trobem diverses guies i recomanacions relacionades amb el consum.
 


Consumo. Ecologistas en acción

Iniciatives de la ONG Ecologistes en acció, amb la fi de conscienciar a la societat sobre els avantatges d'un consum més responsable i respectuós amb el medi ambient.  
 


Agència Catalana del Consum

Portal de l'Agència Catalana del Consum amb completa informació per al consumidor: consum responsable, educació, compres, butlletí, recomanacions... 
 


Opcions

Bloc de la revista Opcions on comparteixen informacions i opinions sobre el Consum Conscient i Transformador (CCT) i eines útils per portar-lo a la pràctica. Projecte del Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC).
 


Consumo responsable. OCU

Consum responsable a supermercats, energia, compres... Articles de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) relacionats amb el consum responsable.
 


FACUA. Catalunya

L'Associació de Consumidors en Acció de Catalunya-FACUA és una organització no governamental, sense ànim de lucre, que dedica els seus esforços a la defensa dels consumidors.


Consume Hasta Morir

Bloc de l'associació Ecologistes en Acció on es fa una reflexió sobre la societat de consum mitjançant la publicitat. Elaboren contrapublicitat gràfica i audiovisual, textos, imparteixen tallers...
 


Cooperatives de consum, Catalunya

Directori de cooperatives de consum de Catalunya de la revista en línia "Ets el que menges". 
 


Coopcat (Confederació de Cooperatives de Catalunya)

Portal de l'òrgan màxim de representació de les cooperatives a Catalunya. Format per sis federacions que s'agrupen en les següents branques empresarials: cooperatives agràries, cooperatives de consumidors i usuaris, cooperatives d'ensenyament, cooperatives d'habitatges, cooperatives de serveis i transportistes i cooperatives de treball associat.
 


Coopsetanta

Telefonia, energia, alimentació, etc. Recomanacions de Cooperativa 70, empresa d'iniciativa social sense ànim de lucre, per tal de fomentar el consum responsable.
 


Actuar con tu consumo

Aliments transgènics, electrodomèstics, energia, medi ambient. Espai web de Greenpeace dedicat al consum responsable i respectuós amb el medi ambient. 
 


Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible

Estudis realitzats pel Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, associació empresarial formada per un grup de grans empreses que aposten pel creixement sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental.


Responsabilitat social a Catalunya. RScat

Consum responsable, comerç just, comerç ecològic, iniciatives, organismes. El portal RScat és una iniciativa conjunta de la Generalitat i les entitats empresarials i sindicals mes representatives, amb l'objectiu d'impulsar la cultura de responsabilitat social. Espai per a les empreses, organitzacions, persones i la pròpia administració.
 


Consumo responsable. ECODES

Actualitat, iniciatives, documentació, comerç just i experiències. Espai dedicat al consum responsable d'ECODES (Ecología y Desarrollo), organització sense ànim de lucre que actua a favor del desenvolupament sostenible en els aspectes econòmic, social i mediambiental. 
 


Tu casa y tu vida sostenible

Electrodomèstics, aliments, energia, vehicles, turisme. Recull de consells i guies per un consum responsable i sostenible. Presentats per la Fundació Vida Sostenible.
 


Consumo gusto

Podcasts del programa Consumo Gusto on es tracten tot tipus de temes relacionats amb el consum. Inclou cercador per trobar els temes que més ens interessin. 


FETS. Banca ètica

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l'Economia Social i Solidària, que volen promoure el finançament ètic i solidari.
 


Pam a Pam

La delegació a Catalunya de Setem, l'ONG internacional que treballa per minimitzar les desigualtats Nord-Sud, ofereix un mapa on podem trobar productes de consum responsable i economia solidària.
 


 

Turisme responsable a Catalunya

Publicació de la Generalitat de consulta sobre les destinacions turístiques responsables a Catalunya.

 

Turisme responsable Jove

Portal de la Generalitat amb recomanacions a favor d’un turisme més just.

 

Consumo Colaborativo

Mitjà de referència en castellà sobre les start-ups i els serveis de consum col·laboratiu.


 


ENLLAÇOS AL CATÀLEG