Escassetat d'aigua

L'aigua és un recurs escàs, limitat i indispensable per a la vida i per al desenvolupament de les activitats econòmiques. Per ampliar els teus coneixements hem seleccionat llocs d'entitats, programes i iniciatives que tracten el tema de l'escassetat d'aigua, campanyes de presa de consciència de la seva cura, esdeveniments especials, fòrums i estudis sobre els recursos hídrics del món.

Torna al prestatge  ►RECURSOS WEB

Observatorio Nacional de la Sequía (ONS)

Informació sobre la sequera, estadístiques, legislació, plans i actuacions. Observatori del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que aglutina totes les administracions hidràuliques espanyoles per tal de constituir un centre de coneixement, anticipació i seguiment dels efectes de la sequera al territori nacional. 


Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)

El SAIH és un sistema d'informació encarregat de captar, transmetre en temps real, processar i presentar aquelles dades que descriuen l'estat hidrològic i hidràulic de la conca, incloent, per tant, el coneixement del règim hídric al llarg de la seva xarxa fluvial i l'estat de les obres hidràuliques principals. Eina del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.


Embalses.net

Estat, capacitat i evolució de les conques hidrogràfiques, embassaments i pantans d'Espanya. Permet fins a la recepció d'un butlletí setmanal amb l'estat dels embassaments. Informació obtinguda del Ministeri de Medi Ambient.


WWF. Agua y Agricultura

Àrea de WWF Espanya sobre l'ús adequat dels recursos hídrics. Inclou informació sobre les seves campanyes, notícies relacionades amb el tema i informes propis, com l'informe de la sequera 2012.


Fundació We are water

La Fundació -We are water- es una iniciativa de l'empresa Roca. Un dels seus objectius és la realització d'accions de tot tipus destinades a pal·liar els efectes negatius de la manca de recursos hídrics adequats. Hi trobem informació sobre les seves activitats, recursos audiovisuals i projectes en què col·laboren.


Bloc de la Plataforma en Defensa de l'Ebre

Activitats, imatges, vídeos, notícies, transvasaments. La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) és una plataforma social per a la implantació d'una nova cultura de l'aigua, contrària a la política de transvasaments. Pel que fa al riu Ebre la plataforma ha denunciat les conseqüències que nous transvasaments suposarien per al Parc Natural del Delta de l'Ebre.


Aigua. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Nova cultura de l'aigua, sequera, directiva marc de l'aigua, informes. Secció dedicada a l'aigua del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.


Escasez de agua. ONU

Recull de treballs i recursos sobre l'escassetat de l'aigua realitzat pel centre de documentació de Nacions Unides sobre aigua i sanejament.


Recursos hídrics. El medi ambient

Espai web del programa de TV3 El Medi ambient on es recullen tots els programes emesos sobre els recursos hídrics.


Les sequeres a Catalunya

Informació relativa als darrers episodis de sequera viscuts a Catalunya elaborada per l'Agència Catalana de l'Aigua.


La escasez del agua

Monogràfic elaborat per l'ONU amb informació sobre l'escassetat de l'aigua en el món i enllaç a projectes i iniciatives.


La escasez del agua a nivel mundial

Escassetat de l'aigua, desertificació, economia de l'aigua, aigua en l'agricultura, reserves, dessalació. Dossier especial d'Hispagua (Sistema espanyol d'informació sobre l'aigua).


Lucha contra la desertificación

Desertificació a Espanya, sequera, zones àrides, projectes. Espai del ministeri d'agricultura, educació i medi ambient sobre la desertificació, els seus efectes i la prevenció.


L'aigua en temps real

Aplicació que proporciona un servei d'informació sobre l'estat de l'aigua a Catalunya en temps real amb l'objectiu de millorar-ne el seu ús i potenciar un millor servei, a més de la difusió de la informació hidrometeorològica disponible. Servei de l'Agència Catalana de l'Aigua.


Protección y gestión del agua

Síntesi de legislació a nivell europeu sobre l'aigua: sequera, qualitat, contaminació i protecció, directiva marco. El lloc web "Síntesi de la legislació de la UE" recull els principals aspectes de la legislació de la Unió Europea de forma concisa, clara i objectiva. Forma part del portal Europa, publicat per les institucions de la UE.


FAO Water

Canvi climàtic, escassetat de l'aigua, recursos hídrics. Secció web de la FAO (Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació) on s'aborda el problema de l'aigua des del punt de vista de l'alimentació i la pobresa.


Aigua i canvi climàtic

Monogràfic realitzat per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Fundació Nova Cultura de l'Aigua. Es tracten temes com els impactes hidrològics, els ecosistemes aquàtics o les implicacions socioeconòmiques del sector de l'aigua deguts al canvi climàtic.


Centro ibérico de restauración fluvial

Degradació dels rius, actualitat i formació, conservació, contaminació urbana de les aigües fluvials, sobreexplotació de l'aigua. Aquestes són les línies de treball del Centro Ibérico de Restauración fluvial, organització avalada per la Universitat de Zaragoza.


Desalación

La dessalinització com alternativa, avantatges i inconvenients. Monogràfic elaborat per Hispagua (Sistema espanyol d'informació sobre l'aigua).


Aigua. AMB

Subministrament, tractament, estalvi, reutilització, glossari, nova cultura de l'aigua, informació pràctica. Espai web de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) que s'encarrega de les activitats de captació, emmagatzematge, transport, tractament i evacuació de l'aigua.
 

 

ENLLAÇOS AL CATÀLEG


Torna al prestatge  ►