Guies de lectura

Divulgació científica

Divulgació científica

La ciència ha d'estar al servei de la societat i és necessari que el coneixement científic sigui comunicat públicament. I com que no tots som doctors, enginyers o químics, es fa necessària la literatura de divulgació científica, que consisteix en la interpretació i popularització del coneixement científic entre el públic general sense circumscriure's a àmbits acadèmics específics.

Actualment, la divulgació científica es realitza a través de molts formats, des de documentals, com llibres i revistes, fins a audiovisuals, incloent productes del mitjans de comunicació, com programes de televisió i ràdio, on es coneix com a periodisme científic.

 Descarrega PDF

 

 

 

Guia creada per:

Data de creació: 16/06/2015

Última actualització: 17/06/2015

Torna a l'inici