Guies de lectura

Canvi climàtic

Canvi climàtic

El canvi climàtic és una realitat i està ocasionat per l’ésser humà. Malgrat que algunes veus encara ho posen en dubte, el 97% de la comunitat científica coincideix amb el fet que l’activitat humana és la principal causant d’aquest fenomen i és el més accelerat que s’ha conegut mai. Ja tenim evidències dels seus impactes i cal actuar per fer-hi front.

Entenem per canvi climàtic una variació global de la temperatura de la Terra.  En les diferents etapes de la història s’han produït canvis i evolucions, sempre de manera natural, però els darrers segles, les dades obtingudes arreu del món demostren que ha estat l’activitat humana el que ha provocat una alteració en el clima de la Terra com a conseqüència de l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte d'hivernacle. Un fet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la ciutadania.

 Accedeix a la guia  AQUI
 

Data de creació: 17/03/2024

Última actualització: 18/03/2024

Torna a l'inici