Guies de lectura

Només tenim UN planeta: El canvi climàtic

Només tenim UN planeta: El canvi climàtic

Segons la web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el canvi climàtic és:

“una modificació del clima causada per l’augment de les emissions antròpiques de gasos amb efecte d’hivernacle.

El clima d’una zona ve determinat per un seguit de factors naturals i d’altres d’origen humà. Un dels factors naturals més importants és la latitud, que condiciona la insolació que rep un punt de la superfície terrestre. La quantitat d’insolació anual és molt alta a l’equador i disminueix a mesura que ens acostem als pols.

Per fer més entenedor aquest concepte als més petits a continuació trobareu un recull de documents tant d'imaginació com de coneixements que us ajudaran en aquest propòsit.

Entra a la guia

Data de creació: 13/07/2021

Última actualització: 26/04/2024

Torna a l'inici