Guies de lectura

El divorci i els fills i les filles

El divorci i els fills i les filles

Si bé el divorci i la separació és un fet normalitzat, no per aixó deixa de ser dolorós i difícil de portar a terme, i més preocupant encara si existeixen fills i filles. D’altra banda, “la complexitat dels factors que influeixen en les famílies abans, durant i després de la separació indica que és més un procés que un únic esdeveniment, i que precisa d’una adaptació a la nova situació per part de tots els membres, els quals poden necessitar un periode de 2 a 4 anys” (R. Weis).

Davant d’aquesta temporalitat, de canvis importants de convivència i de forma de vida de tots els membres de la família, un bon enfocament per part dels pares és essencial per garantir sobretot el benestar dels fills i les filles i ajudar-los a elaborar aquest canvi de vida.

Aquesta guia de lectura, adreçada principalment als pares i a les mares, pretén donar a conèixer eines i estratègies perquè es pugui afrontar aquest procés de ruptura de la millor manera possible.

Guia creada per:
  • Badalona. Biblioteca Can Casacuberta

Data de creació: 06/05/2020

Última actualització: 11/05/2020

A. Divorci


 Partidos por la mitad
Partidos por la mitad
Buscemi, Karen  
Sant Llorenç d'Hortons : Alba, 2013
 Crecer con padres separados
Crecer con padres separados
Castells, Paulino  
Barcelona : Plataforma, 2014
 Custodia consensuada
Custodia consensuada
Encabo Lucini, Emilio , Romero Corell, Juan  
Albuixech : Litera, cop. 2012
 Acabar bien
Acabar bien
Feliu, María Helena  
[Sant Cugat del Vallès] : Siglantana, [2019]
 Manual del síndrome de alienación parental
Manual del síndrome de alienación parental
Fernández Cabanillas, Francisco  
Barcelona [etc.] : Paidós, 2017
 Familias modernas
Familias modernas
Golombok, Susan  
Tres Cantos : Siglo XXI, cop. 2016
 Cuentos para enseñar a tus hijos a entender el divorcio
Cuentos para enseñar a tus hijos a entender el divorcio
Johnston, Janet R.  
Barcelona : Zenith, 2016
 Amores compartidos
Amores compartidos
Laforet, Silvia  
Madrid : Holo, 2011
 Tus hijos a prueba de traumas
Tus hijos a prueba de traumas
Levine, Peter A. , Kline, Maggie  
Sitges : Eleftheria, 2017
 Separar-se sense esquerdes
Separar-se sense esquerdes
López Sánchez, Félix  
Barcelona : Graó, 2010
 Nuevos hij@s y nuevas familias
Nuevos hij@s y nuevas familias
Pedreira Massa, José Luis  
Madrid : ED, cop. 2013
 Hermanos cada quince días :
Hermanos cada quince días :
Rodríguez, Nora  
Barcelona : RBA Libros , 2008
 Los Divorcios conflictivos
Los Divorcios conflictivos
Torre Laso, Jesús de la  
San Sebastián de los Reyes : Morata, cop. 2018
Torna a l'inici