Guies de lectura

Parlem de sexe

Parlem de sexe

Segons l’Organització Mundial de la Salut: “La salut sexual és un estat de benestar físic, emocional, mental i social relacionat amb la sexualitat, no només l’absència de malaltia, disfunció o debilitat. La salut sexual requereix un acostament positiu i respectuós envers la sexualitat i les relacions sexuals, així com la possibilitat d’obtenir plaer i experiències sexuals segures, lliures de coacció, discriminació i violència. Perquè la salut sexual sigui possible i es preservin els drets sexuals de totes les persones, aquests drets han de ser respectats, protegits i exercits”. Aquesta definició va ser elaborada en base als acords internacionals dels drets humans i al reconeixement de la salut i els drets sexuals i reproductius de les persones. Els principis que la fonamenten són la igualtat i l’equitat de gènere, els drets sexuals i reproductius, i l’atenció centrada en la persona.

Aquí trobareu una selecció de documents per conèixer i entendre el propi sexe, i gaudir-ne de forma segura.

Consulteu la selecció de documents 

Data de creació: 27/05/2024

Última actualització: 27/05/2024

Torna a l'inici