Fons especials

Prosa poètica

El centre d’interès de prosa poètica es una recopilació de llibres que poden estar escrits en vers o en prosa.

La prosa poètica presenta els mateixos elements que un poema però sense els seus elements formals com son la rima i la mètrica.

Es distingeix del poema per estar escrita en prosa i del conte o del relat, perquè la seva finalitat no es específicament narrar fets sinó transmetre sentiments, sensacions i impressions.

Un dels objectius de l’escriptor que crea prosa poètica es la cerca de la bellesa i l’estètica. En aquest tipus de composició, adquireix un major sentit l’expressió dels sentiments que el voler desenvolupar un argument concret.

Un dels punts més importants de la prosa poètica es recordar-nos que la poesia pot anar més enllà de les formes tradicionals de poemes que tenen una mètrica i un ritme concret ja que la bellesa no té límits. Els paràgrafs són l’estructura de la prosa poètica.

Més informació: Recomanacions de prosa
Temes:
Etiquetes:
Mitjana (0 Vots)