Fons especials

Centre d’Interès Llengua i Cultura xineses - Santa Coloma de Gramenet. Biblioteca Fondo
Centre d’Interès Llengua i Cultura xineses

El barri del Fondo és conegut com un dels “chinatowns” amb més personalitat de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, donada la presència en nombre important de veins/nes de cultura xinesa al barri i l’interès que mostren altres veins/nes per la seva llengua i cultura, a la Biblioteca del Fondo s’ha creat un Centre d’Interès de llengua i cultura xineses que recull documents en diverses llengües i formats.

L'objectiu és Donar a conèixer la llengua i cultura xineses als veins i veïnes de Santa Coloma

Recollir documents en diverses llengües que donin a conèixer la història i la cultura xineses.

Recollir documents en diverses llengües per aprendre xinès (destinades ja sigui a persones de parla xinesa com a altres).

Al Centre d’Interès i d’acord amb els objectius citats més amunt, només s’hi inclouen els documents de les temàtiques previstes.

La resta del fons en llengua xinesa de la Biblioteca del Fondo, abasta diverses temàtiques (ficció, empresa, història, llengua, ciències, esports, etc.).

És un fons destinat a tothom que estigui interessat en la llengua i cultura xineses. 

Temes: Multiculturalitat, Àsia
Etiquetes:
Mitjana (0 Vots)