Fem upcycling?

L’upcycling, també conegut com a supra-reciclatge, o reciclatge creatiu, consisteix en reelaborar, reinventar, tractar de veure noves formes dins de les ja existents, fent servir la imaginació, sense que perdin aquest toc original que les identifica. Hem de poder identificar clarament què era aquest objecte abans de la seva nova funció. Una altra de les característiques és que el producte resultant ha de superar el valor i la qualitat del producte original.

L'upcycling és un recurs per ser sostenible. Els productes fabricats sota aquest mètode han de ser produïts amb matèries primeres amb certs requeriments tangibles i intangibles. El supra-reciclatge implica compromís amb la reutilització i la reducció de despeses

L'objectiu de prolongar la vida dels productes fa incrementar els cicles d'ús de les matèries primeres, activant el concepte d’economia circular.

Indústries com la del disseny, l'art, la moda, la música i la tecnologia estan adoptant ja tècniques d'upcycling i perquè t'animis a practicar aquesta tècnica, et recomanem aquesta selecció de documents i recursos que trobaràs a la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Data de creació 17-02-2022 Última actualització 12-07-2022