Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

La Generalitat publica una convocatòria cada any per obtenir subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial que està gestionada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Cobreix tres conceptes:

  • obres de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions de l'edifici,
  • de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat,
  • de millora de l'accessibilitat i la seguretat d'utilització.

Qui la pot demanar? Entre altres perfils:

  • Comunitats de propietaris constituïdes,
  • Propietaris d'edificis d'habitatges plurifamiliars,
  • Propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera

Què cal fer abans de sol·licitar la subvenció?

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud de les ajudes, d'un Informe d'Avaluació de l'Edifici (IAE).

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació 28-02-2020 Última actualització 28-09-2020