Saps com fer una reclamació de consum?

Segur que més d’una vegada hem hagut de reclamar a  alguna companyia o empresa per motius diferents: danys, rescissions de contractes,  remuneracions...etc.

Quan es produeix un conflicte en qualsevol acte de consum, l’Agència Catalana del Consum té a disposició dels ciutadans dues vies de resolució, la mediació i l’arbitratge. Els passos a seguir serien:

  • Presentar una reclamació amb un full de reclamacions que la mateixa empresa o companyia ens hauria de facilitar.
  • L’empresa ens ha de garantir que s’ha presentat la queixa i donar resposta en un mes. Si no és així, el consumidor es pot adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor o a l’Agència Catalana del Consum.
  • Inici dels procés de mediació o arbitratge, depenent de si s’arriba a un acord o no. En aquest últim cas, es pot optar per l’arbitratge de consum, sempre que l’empresa accepti aquesta via o estigui adherida al Sistema Arbitral de Consum. En cas contrari, ens queda la via judicial ordinària.

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  Vés al prestatge:

Data de creació 06-06-2018 Última actualització 19-01-2022