Cinema

Recorreguts cinematogràfics

 


Els dotze passos de l'heroi postmodern


Des que Apol·loni de Rodes va escriure Les Argonàutiques al segle III abans de Crist, tots els relats d'aventures segueixen un mateix patró: l'heroi clàssic s'ha de desplaçar per complir una missió sublim a la que dedicarà tota la seva energia, si cal amb risc de la pròpia vida. Les fases d'aquesta recerca també són sempre les mateixes: un encàrrec, un trajecte arriscat, un duel inevitable, l'ajuda inesperada, la fugida accidentada i el retorn victoriós. L'heroi clàssic ha de passar, doncs, per dotze passos que defineixen tota la seva aventura i que, indefectiblement, es van complint.

El cinema, deutor de tants arguments universals, no és aliè a aquests patrons. Ja sigui en el cinema d'aventures, el pèplum, l'epopeia històrica o la ciència ficció, el relat és sempre el mateix, i l'heroi compleix pràcticament amb els dotze passos, fil per randa, fins i tot quan menys ho sospitem.

Però, quins són aquests dotze passos? Vegem-los amb un exemple del film d'acció postmodern per excel·lència.


 

1. El món ordinari: 

 

 

2. La crida de l'aventura:

 


 

3. El rebuig de la crida:

 


 

4. La trobada amb el mestre:

 


 

5. Creuant el primer umbracle:

 


 

6. Proves, aliats i enemics:

 


 

7. Aproximació a la guarida de l'enemic:

 


 

8. La prova definitiva:

 


 

9. Mort i resurrecció:

 


 

10. La recompensa:

 


 

11. El camí de tornada:

 


 

12. El retorn amb la recompensa:

Torna al prestatge  ►

Recorreguts anteriors  ►