Laboratoris ciutadans digitals a bibliobusos i biblioteques de municipis petits

  • Biblioteques participants: Convocatòria oberta específica a la zona Bages, Berguedà i Osona. 
  • En col·laboració amb: Bitlab Cultural

Projecte pilot d’innovació participativa del programa BiblioLab. 

Els laboratoris ciutadans digitals són un espai per al desenvolupament de les capacitats digitals dels ciutadans, amb un entorn que permet a les persones fer un ús eficaç de les tecnologies digitals obertes.

A través de la participació activa en tot el desenvolupament d'un projecte pràctic de caire cultural o social i impacte comunitari, impulsat des de la biblioteca, la ciutadania es capacita digitalment i guanya consciència de les possibilitats i els riscos de les noves tecnologies.

D’aquesta manera, empoderem a la ciutadania perquè prenguin el co-lideratge en la creació de solucions digitals als seus reptes locals, generant valor social i sobirania tecnològica.

En definitiva, el laboratori ciutadà digital esdevé l’espai físic on es duen a terme les activitats, però també la metodologia per generar i dinamitzar un ecosistema al voltant del coneixement digital obert com a recurs comú de la ciutadania.

L’ecosistema innovador troba en la biblioteca o bibliobús un entorn propici amb les eines, la capacitació i el coneixement per generar valor social amb les tecnologies digitals obertes.

Desplegament dels pilots: 

Al principi de cada pilot es constituirà una comunitat de treball. Aquest grup sempre inclourà l’equip de la biblioteca/bibliobús, el personal especialitzat proporcionat per la Gerència de Biblioteques, i els agents locals a la biblioteca/bibliobús, que rebran formació i treballaran plegats en el projecte d’innovació comunitària.

En el període de setembre a desembre 2019, aquesta metodologia es desplegarà en dues modalitats de pilots, que es duran a terme en municipis on hi hagin biblioteques o bibliobusos de la XBM:

a) Modalitat Bibliobús. Projecte pilot a dos municipis amb parada d’un mateix bibliobús

Es seleccionarà un bibliobús per a fer 3 sessions d’innovació participativa a dues parades del bibliobús (un total de 6 sessions, 3 sessions a dos municipis diferents), fomentant el bibliobús com a articulador de xarxa local.

Es realitzarà una 7a sessió a la biblioteca de zona per a fer el retorn de les sessions en format de festival ciutadà a la biblioteca de zona, així com per a altres parades del bibliobús.

b) Modalitat Biblioteca. Projecte pilot a una biblioteca d’un municipi petit

Es seleccionarà una biblioteca d’un municipi petit per a fer 3 sessions d’innovació participativa, posicionant la biblioteca com a node de creació cultural local. Es realitzarà una 4a sessió per a fer el retorn del resultat a la comunitat local.

El resultat esperat final d’aquest procés en cadascuna de les biblioteques/bibliobusos participants en els pilots serà una creació basada en tecnologies digitals obertes, amb valor social i comunitari, i que adreça una problemàtica, repte o interès de rellevància per al territori.

Possibles exemples de resultats, a tall merament demostratiu, podrien ser: una exposició virtual que explica les històries dels represaliats pel franquisme del municipi en base a les dades obertes existents sobre la temàtica; una aplicació senzilla que geolocalitza sobre un mapa de la zona els elements de patrimoni cultural local d’interès per als visitants; un calendari obert que recull el conjunt d’activitats culturals programades al voltant de la biblioteca/bibliobús; un repositori de dades creat per les contribucions de la comunitat que recull els elements de patrimoni cultural immaterial (els patrons característics dels artesans de la zona, els balls i vestits de les festivitats locals); i un llarg etcètera encara per descobrir.

Info day

Dia: dimarts 18 de juny

Hora: de 10h a 13h

Lloc: Biblioteca El Casino (Passeig de Pere III, 29, 08242 Manresa)

10h Benvinguda als assistents

10.10h a 11h Presentació del projecte de Laboratoris ciutadans digitals a càrrec
de BitLab. Explicació sobre els criteris i condicions per a participar. Preguntes i comentaris.

11.30h a 13h Dinàmica de treball sobre la convocatòria a càrrec de BitLab
Explicació sobre la convocatòria i dinàmica grupal per a visualitzar la informació sobre l’ecosistema local de la vostra biblioteca o bibliobús necessària per a la sol·licitud de participació.