BiblioLab Històries de ficció digital

Biblioteques participants: 

  • Biblioteques: Biblioteca Sant Pau- Santa Creu (Barcelona)
  • Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra  (Barcelona)
  • Biblioteca Trinitat Vella – J. Barbero (Barcelona)
  • Biblioteca Bon Pastor (Barcelona)
  • Biblioteca La Sagrera- Marina Clotet (Barcelona)
  • Biblioteca Mar de Vilalba (Cardedeu)

Col·laboració: 

Data d'inici: 

octubre 2020

Estat del projecte: 

actiu

Projectes relacionats:

Documentació per a professionals:

  Descripció: 

El projecte vol aprendre noves estratègies de facilitació, adquisició de coneixements i experiència pràctica en la ficció digital infantil i juvenil i el món dels videojocs.

Els eixos principals del projecte són: la formació dels professionals de la biblioteca, eco-disseny d’activitats puntuals d’experimentació amb la ficció digital juvenil infantil per construir nous vincles, el disseny i la implementació de les estratègies de treball longitudinal amb el col·lectiu infantil i juvenil en la creació de la ficció digital. A més de la construcció i generació de nous recursos de ficció digitals a disposició de la comunitat i altres biblioteques.