Ciència ciutadana en acció

La Universitat de Barcelona treballa en el camp de la ciència i acció ciutadana, un model d'investigació que involucra al públic en projectes científics. L’objectiu és incentivar la innovació ciutadana mitjançant la col·laboració entre el món de les arts, la ciència i la tecnologia.

La biblioteca esdevé un indret molt interessant per a iniciar una investigació col·lectiva a través d’un experiment ubicat a l’espai públic. Es vol així anar més enllà de l’esforç de divulgar ciència, es vol fomentar la creativitat i la innovació del no-expert per fer ciència real i que tingui un impacte en la vida del conjunt de la ciutadania.