BiblioMobilitat

Biblioteques participants: 

  • Biblioteca Can Pedrals (Granollers)
  • Biblioteca Roca Umbert (Granollers)

Col·laboració: 

Data d'inici: 

  • octubre 2020

Estat del projecte: 

  • actiu

Altres projectes relacionats: 

  • De la llavor al plat

Documentació per a professionals:

Descripció: 

La nova mobilitat des de les Biblioteques és un projecte de ciència ciutadana que proposa una reflexió sobre la ciutat i l'entorn urbà a partir de l'anàlisi de la mobilitat a uns equipaments transversals com són les Biblioteques. L'estudi dels desplaçaments al voltant d'aquestes serà el pretext per a una aproximació crítica i propositiva a l'espai urbà de la ciutat i a la configuració dels carrers emprats en els desplaçaments, i a un major comprensió i sensibilització respecte la problemàtica de qualitat de l'aire estretament lligada a la mobilitat.

El projecte pretén encadenar diverses fases centrades cadascuna en un bloc temàtic, lligades sota una seqüència discursiva que evoluciona des d'enfocaments generals a aspectes més concrets, amb una estratègia d'enrolament a 2 nivells, participant únicament d'una fase o implicant-se en el desenvolupament de tota la seqüència. Per orientar la direcció del projecte i la formulació de propostes, a l'inici i final de cada fase es preveuen sessions estratègiques d'avaluació i projecció, amb caràcter globalitzador, des d'un enfocament comunitari i sensible a la diversitat.

El projecte pren com a punt de partida una cursa de transports a les biblioteques i una enquesta a la ciutadania des d’on s’iniciaran les diverses sessions de treball i contrast incorporant la tecnologia per a creació de prototips urbans.