Ateneu de dades: laboratoris ciutadans de dades a les biblioteques

Els laboratoris ciutadans per a la innovació de dades oberta (Open Data Labs) són un model de laboratori ciutadà on diferents actors poden co-crear eines digitals, basades en dades obertes, que aborden una sèrie de problemes urbans.

El projecte, executat en col·laboració amb l’associació Bitlab Cultural, es basa en l’aprenentatge mitjançant l’activitat, desenvolupant unes activitats en les quals els agents de les biblioteques puguin experimentar amb la resta d’agents locals. D’aquesta manera, en el propi decurs dels tallers els ciutadans i els bibliotecaris aprenen a fer un ús efectiu de les dades obertes per a resoldre reptes concrets de la seva realitat.