Els dietaris de les biblioteques, testimoni de la història

El dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Municipals, Trencadís, posa a la vostra disposició els dietaris de nou biblioteques històriques: Esparreguera, Vilafranca del Penedès, Calella, Vic, Manresa, Granollers, Pineda, Canet de Mar i Sallent. 

La redacció dels dietaris de les biblioteques populars de la Mancomunitat es va iniciar a partir de 1920, any en què Jordi Rubió i Balaguer va accedir al càrrec de director de la Xarxa. Varen néixer com un document de gestió interna, per deixar per escrit la rutina diària de la feina a la Biblioteca: entrades i sortides de documents, les diferents tasques realitzades, visites d'inspecció, etc. En ocasions, però, les bibliotecàries, amb el seu estil personal, també deixaven constància dels fets ocorreguts en el dia a dia, convertint aquests documents en un testimoni de la vida de l'època, des de la Dictadura de Primo de Rivera, l'adveniment de la II República, la Guerra Civil, la desfeta republicana i l'entrada de les tropes franquistes amb la consegüent Dictadura.

En total, 54 volums manuscrits dels dietaris de 9 biblioteques de la província de Barcelona entre els anys 1920 i 1959.

Ves a 100 anys de la Xarxa de Biblioteques

REVISAR TEXT