Baix Llobregat Escriu

Baix Llobregat Escriu

Baix Llobregat escriu és un projectes de les biblioteques del Baix Llobregat Nord. El nostre objectiu és donar a conèixer la feina dels autors locals mitjançant la recomanació de les seves obres, tant literàries com científiques. Per fer-ho, us proposem escoltar diverses entrevistes que hem pogut realitzar i que ens ajudaran a conèixer una mica més els nostres autors i autores.

Més informació:

01/12/2022