Hamaca online

HAMACA és l’intermediari que facilita i assegura la presència de les produccions videogràfiques actuals i històriques en projeccions i programacions audiovisuals nacionals i internacionals a més d’obrir mercat en nous mitjans de comunicació i informació. L’objectiu principal d’HAMACA és formar un catàleg digital dels artistes més rellevants que han treballat des dels 70s a la actualitat en format vídeo per a la conservació d’aquestes obres i per a la seva distribució internacional (àmbit pedagògic, artístic i televisiu). El percentatge d’artistes catalans presents al catàleg és el més elevat d’HAMACA ja que la producció audiovisual artística més important s’ha donat en el nostre context i una gran part del artistes pioners en aquesta pràctica són catalans. Actualment, compten amb un catàleg de més d'un miler de títols d'artistes i realitzadors, que s'actualitza bianualment a través de la selecció d'un jurat format per professionals del vídeo i de les arts visuals.

Accés al recurs