Espais naturals

Dia Mundial de l'Educació Ambiental

Cada 26 de gener se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental que té el seu origen el 1975, any en què es va celebrar a Belgrad el Seminari Internacional d'Educació Ambiental. Aquest seminari va ser el primer esdeveniment internacional dedicat monogràficament a l’educació ambiental i va comptar amb la participació d'experts de més de 70 països. Com a resultat del Seminari es va publicar la Carta de Belgrad, on es recullen les reivindicacions fonamentals de l’educació ambiental i es defineixen els seus objectius, uns objectius que mantenen plenament la seva vigència, fins i tot després de les aportacions de congressos més recents.

La Carta de Belgrad planteja com a fita principal la de millorar les relacions ecològiques, incloent-hi les dels humans amb la natura i entre ells. El document assumeix, doncs, posicions clarament ambientalistes, i presenta la millora del medi mitjançant l’instrument educatiu com un objectiu prioritari.

A més, una aspiració destacada del Seminari Internacional d'Educació Ambiental va ser la millora de les relacions entre els humans com a pressupòsit necessari per a la millora de les relacions ecològiques. Aquest darrer aspecte va quedar refermat l'any 92 per la Conferència de Rio i pels moviments de solidaritat internacional. D’altra banda, el document proposa com a objectiu de l’educació ambiental que la població mundial prengui consciència del medi ambient i s’interessi per ell i pels problemes relacionats, i que compti amb els coneixements, les actituds, les aptituds, la motivació i el desig necessaris per treballar individualment i col·lectivament en la recerca de solucions als problemes actuals i per prevenir els que puguin aparèixer en el futur.

font: Viquipèdia

 

  A les biblioteques trobaràs:

  Més cerques al catàleg Aladí:

  Selecció de webs:

  També et pot interessar:

  Vés al prestatge:

Data de creació 26-01-2017 Última actualització 26-01-2024