Utopia vs distòpia: una mirada cinematogràfica sobre el futur

UTOPIA: Neologisme inventat per Thomas More al segle XVI per descriure una illa imaginària que acull una societat perfecta en tots els sentits. Amb el pas del temps, degut a les implicacions filosòfiques contradictòries de la noció de «societat perfecta», el mot s'ha acabat utilitzant como la concepció imaginària d'una societat ideal. Més tard, una utopia designa un ideal irrealitzable, com a sinònim d’un somni, il·lusió o quimera.

DISTOPÍA: Es una utopia negativa, on és descriu una societat deshumanitzada, totalitària o indesitjable. El terme va ser encunyat com a antònim d'utopia i s'usa principalment per a fer referència a una societat fictícia (freqüentment emplaçada en el futur) on les tendències socials podem portar al món cap a l'apocalipsi.

Les biblioteques participants a Escriure de cinema 1 són:

 

El futur en negre: distòpies

Il·lusions

La utopia quotidiana: lluites, desafiaments i fracassos

Paisatges després de l’apocalipsi

Paradisos somiats

Utopies polítiques, científiques i socials