Documents musicals en línia. In-edit TV

La Xarxa de Biblioteques Municipals us ofereix el servei gratuït de visionament de documentals musicals mitjançant l’accés a IN-EDIT TV,  la plataforma de visionat online del Festival IN-EDIT, exhibint el més destacat del documental musical des de l'any 2003. Hi trobareu una àmplia representació de títols de passades edicions del festival i també novetats exclusives.

Una petita part dels vídeos estan exclosos d’aquest servei al ser per pagament. Els títols s’identifiquen perquè porten una icona amb preu.

Per al visionat complet dels documentals de catàleg de la plataforma t'has de validar amb el carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals a partir del número de carnet de biblioteca i el PIN*.

 Accés al recurs

Informació bàsica sobre protecció de dades: 

Responsable del tractament: DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

Finalitat del tractament: gestionar les teves sol·licituds i els serveis bibliotecaris associats al carnet.

Legitimació: garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. Missió de caràcter públic de les diputacions basada en la Llei de Bases de Règim Local 7/85.

Destinataris de les dades: les teves dades (número del carnet de biblioteca) seran tractades per l’empresa INEDIT PRODUCCIONES, S.L, únicament amb la finalitat de gestionar el servei amb qui la Diputació de Barcelona ha subscrit l’oportú contracte d’encarregat del tractament i protecció de dades.

Drets: pots exercir els teus drets d’accés, rectificació i supressió, així com d’altres drets reconeguts a la normativa.

Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els teus drets pots consultar la nostra política de privacitat.