Guies de lectura

Guia del Maresme 2019 : Dones pioneres del Maresme

Guia del Maresme 2019 : Dones pioneres del Maresme

La invisibilitat de les aportacions de les dones als diferents àmbits de la vida social, econòmica, política, empresarial, artística... o, si més no,  la infravaloració de les seves aportacions i experteses està sustentada en una societat patriarcal i androcèntrica. Una societat que separa dones i homes i reforça els estereotips d’uns i altres segons els rols de gènere que els han estat assignats i han de complir en les diferents esferes de la vida pública i privada, perpetuant així les discriminacions: bretxa salarial, sostre de vidre, doble jornada, discriminació horitzontal, violències de gènere, manca de presència i visibilitat  en els diferents àmbits de l’esfera pública, entre d’altres.

Davant aquesta situació cal que ens corresponsabilitzem i fem el possible per revertir-la.

L’objectiu d’aquesta Guia de dones pioneres és, precisament, posar en valor la tasca desenvolupada per moltes dones de la nostra comarca i contribuir així a fer visibles les seves experiències i aportacions, i oferir el reconeixement que mereixen.

Són perfils de dones interessants per la valentia, capacitat intel·lectual, perseverança, innovació, servei públic, excel·lència, audàcia. Dones pioneres, lluitadores i precursores en cada un dels seus àmbits, però que han estat invisibilitzades  tant al llarg de la història com en el moment actual.

Han estat triades amb el criteri d’haver fet aportacions en cada un dels seus àmbits, i és una forma d’homenatge,  d’agraïment, d’inspiració i referent per a les noves generacions i per a totes aquelles dones que continuem lluitant cada dia per ser escoltades, per ser visibles.

Creiem en la importància de la visibilització de les dones i les seves aportacions per a la millora de la societat.

Esperem que, a poc a poc i amb iniciatives com aquesta Guia, es modifiqui la percepció i la conscienciació de la societat sobre les aportacions de les dones, i es faciliti també en l’àmbit del coneixement i la seva transferència la igualtat d’homes i dones que una societat democràtica avançada exigeix.

Mira la guia de lectura a Trencadís

 IOSAndroid      Android

Data de creació: 06/05/2019

Última actualització: 24/05/2022

Torna a l'inici