Fons especials

Coeducació

La Biblioteca Esteve Paluzie és des del novembre del 2017 la primera de la Xarxa de la Diputació especialitzada en crear i mantenir un fons per a la Coeducació en diversos suports.

Aquest, es crea en el marc de les bones praxis coeducatives que s’estan realitzant també al municipi des de les àrees d’Igualtat de Gènere i Educació de l’Ajuntament, amb l’objectiu de donar a conèixer nous fons bibliogràfic per aprofundir sobre la matèria, suggerir idees i línies d’intervenció, i convertir-se en l'equipament de referència.

Existeixen dos espais diferenciats a la Biblioteca per accedir amb aquest fons especialitzat. A la planta -1 Àrea general i destinat principalment a investigadors,  institucions relacionades i professorat de l’ensenyament, es troba el fons bibliogràfic especialitzat en gènere, feminisme, noves masculinitats i violència masclista. Finalment a la planta 1 Àrea infantil es troba el Racó Coeducatiu adreçat principalment a les famílies, els infants i les escoles per disposar de contes infantils que trenquen amb els estereotips, treballen la identitat sexual i els rols de gènere, el respecte vers les diferències, la diversitat familiar, l’educació emocional i les conductes socials entre d’altres.

Més informació:

Podeu trobar més informació a través de la pàgina web següent:  o dirigir-vos al taulell d'informació i préstec de la Biblioteca.

Temes: Moviments socials drets humans feminisme ecologisme gais-lesbianes...
Etiquetes: