Fons especials

"Cultura de l'Aigua" al Districte 3 - Terrassa. Biblioteca Districte 3

Des del 2011, la Biblioteca del Districte 3 ofereix un destacat fons sobre "Cultura de l'Aigua". Conté gairebé 400 documents. Aquest terme és relativament recent i es va fixar a finals dels anys noranta del segle XX. La UNESCO el defineix com "el conjunt de creences, conductes i estratègies comunitàries per a l'ús de l'aigua". Això inclou les normes i reglaments, les formes organitzatives, els coneixements, les pràctiques, els processos polítics i de poder que es concreten en relació amb l'aprofitament, l'ús i la protecció de l'aigua.

La ubicació de la biblioteca del districte 3, al costat de l'antic Torrent de Vallparadís, va ser determinant perquè aquesta acollís aquest fons especialitzat.
Aquesta col·lecció està formada per obres de referència, manuals, contes infantils, llibres de divulgació, documentals, estudis especialitzats, materials audiovisuals i revistes i s'ha pogut crear gràcies al conveni de col·laboració realitzat entre la Fundació Mina i l'Ajuntament de Terrassa.
En aquest conveni es va acordar "l'apadrinament" de la bd3 per part de la Fundació Mina Aigües de Terrassa , amb l'objectiu d'especialitzar en un màxim d'un 8% de la col·lecció total de la bd3 (de 1.500 a 2.000 documents), en la temàtica "Cultura de l'aigua". Aquest conveni té una durada de 3 anys i la Fundació Mina s'ha compromès a finançar la compra del fons documental per un import total de 9.000 euros.

Tots els materials que integren aquest fons especialitzat porten el logo identificatiu de la Fundació Mina Aigües de Terrassa al llom i estan ubicats en un mateix moble també assenyalat amb el mateix logo, situat a la planta -1 de la biblioteca.

Temes: Aigua
Etiquetes: abastament, aigües, medi ambient
Mitjana (1 Vot)