Guies de lectura

Teatre d’avui: L’art escènica

Teatre d’avui: L’art escènica

Les arts escèniques són totes aquelles manifestacions humanes de caràcter cultural i artístic creades per a ser representades sobre un escenari en la qual es produeix un acte comunicatiu entre actors o actrius i espectadors, entenent que aquests dos agents d'un acte comunicatiu es poden aplicar a una gamma variada de subjectes, sense circumscriure'ls necessàriament a l'espai d'una sala de teatre.

Les arts escèniques tenen fonamentalment tres elements essencials i indissociables, que són la interpretació, l'escenari i el públic receptor. En aquest sentit, es tracta d'un art viu i efímer.

«El món és un escenari, i tots els homes i dones són actors; tenen les seves entrades i les seves sortides, i un home pot representar molts papers»

William Shakespeare “Al vostre gust” (fragment) 

Data de creació: 28/05/2018

Data d'actualització: 11/06/2018

Mitjana (0 Vots)

3. Del text a l’escenari

 Cómo montar un espectáculo teatral: una guía práctica, técnica y artística desde el texto hasta el estreno
Cómo montar un espectáculo teatral: una guía práctica, técnica y artística desde el texto hasta el estreno
Casamayor, Miquel , Sarrias, Mercè , Sarrias, Mercè  
Barcelona : Ma Non Troppo, 2013

Tractat pràctic en què es descriuen, de manera desenfadada i amena, els elements necessaris – tant tècnics com artístics– per muntar un espectacle teatral. Útil per a qualsevol companyia de teatre, ja sigui amateur o professional.

 Cómo se comenta una obra de teatro: ensayo de método
Cómo se comenta una obra de teatro: ensayo de método
García Barrientos, José Luis  
Madrid : Síntesis, DL 2001

Tractat de crítica de textos teatrals en què es proposa una anàlisi de tots ls elements que configuren una peça dramàtica: el temps, l’espai, els personatges o els diàlegs. La part teòrica es complementa amb una antologia de comentaris modèlics que il·lustren el mètode proposat.

 El Análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine
El Análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine
Pavis, Patrice  
Barcelona [etc.] : Paidós, DL 2011

Recorregut per les formes característiques dels diferents espectacles i pels mètodes d'interpretació i d'anàlisi que els estudien. Patrice Pavis és també autor d’una altra obra de referència bàsica: Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología (Paidós).

 El Arte del maquillaje y de la caracterización paso a paso
El Arte del maquillaje y de la caracterización paso a paso
Wilkening, Antje  
Madrid : El Drac, cop. 2008

Tractat de maquillatge, amb instruccions molt pautades, que ensenya de manera senzilla i clara a caracteritzar 32 personatges habituals del teatre. Descriu els estris i els materials necessaris i il·lustra les diferents tècniques de maquillatge amb fotografies i gràfics que fan més entenedora l'exposició.

 Fem teatre: manual d'arts escèniques
Fem teatre: manual d'arts escèniques
Riera i Ortiz, Pere  
Barcelona : La Galera, 2008

Guia pràctica per a professors de secundària sobre les eines bàsiques per treballar a l’aula el procés de representació teatral: la història, el treball en equip, l'elecció de l'obra, la direcció escènica, l'escenografia, el maquillatge i el vestuari. Pere Riera és llicenciat en Dramatúrgia i Direcció Teatral i en Història de l'Art i és professor de teoria i literatura dramàtica a l'Institut del Teatre, dedicació que compagina amb l'escriptura; és autor de Lluny de Nuuk i de Barcelona.

 La Representació teatral
La Representació teatral
Noguero, Joaquim , Saumell Vergés, Mercè , Foguet i Boreu, Francesc , Noguero, Joaquim , Saumell Vergés, Mercè , Foguet i Boreu, Francesc  
Barcelona : UOC, 2003

Manual universitari d'introducció a l'estudi de la representació teatral. Joaquim Noguero i Mercè Saumell expliquen els elements cabdals que intervenen en la creació teatral i les interrelacions que mantenen entre sí. Tot seguit, repassen a fons l'evolució històrica del teatre, des dels orígens fins als moviments escènics contemporanis.

 Manual de teoría y práctica teatral
Manual de teoría y práctica teatral
Alonso de Santos, José Luis  
Barcelona : Castalia, 2012

Manual bàsic sobre la creació teatral que inclou totes les facetes de la dramatúrgia i de la posada en escena: l'estructura dramàtica, els personatges, els gèneres i estils, l'ensenyament teatral, el treball dels actors, la direcció escènica, etc. José Luis Alonso de Santos és un home de teatre de llarga trajectòria professional; ha dirigit nombrosos espectacles, ha publicat llibres sobre investigació teatral i ha rebut molts premis, entre els quals el Premi Nacional de Teatre.

 Taller de teatro: juegos teatrales para niños y adolescentes
Taller de teatro: juegos teatrales para niños y adolescentes
Lavilla, Pepa  
Barcelona : Alba, 2006

Amb el bagatge de la seva àmplia experiència impartint classes de teatre a nens i nenes, Pepa Lavilla proposa més de seixanta jocs adaptats a les diferents franges d'edat que combinen expressió corporal i gestual per portar de manera natural els infants i joves cap al joc dramàtic. L'autora parteix de la idea que el teatre és un joc i que el que està en joc és un mateix.

 Teatro de creación: proceso para un espectáculo
Teatro de creación: proceso para un espectáculo
Baldwin, Chris , Bicât, Tina , Bicât, Tina  
Ciudad Real : Ñaque, 2002

El teatre de creació és una proposta de renovació teatral que passa per implicar tots els membres del grup de teatre en el muntatge de l'espectacle, des del director fins als tècnics de la producció. L'aprofitament de la potencialitat imaginativa dels membres de l'equip ha d'enriquir la representació i originar projectes més innovadors.

 Texto en acción: la guía definitiva para que el actor y el director exploren el texto durante los ensayos
Texto en acción: la guía definitiva para que el actor y el director exploren el texto durante los ensayos
Berry, Cicely  
Madrid : Fundamentos, 2014

Cicely Berry, que ha estat directora vocal de la Royal Shakespeare Company i n’assessora les produccions teatrals, exposa reflexions i experiències sobre com el llenguatge, el treball de la veu en el procés d'interpretació i el desenvolupament dels assajos modifiquen la percepció inicial del text teatral.

 Tratado de escenografía
Tratado de escenografía
Nieva, Francisco,  
Madrid : Fundamentos, 2003

Introducció a l'escenografia estructurada en dos grans apartats: una primera part dedicada a la història de l'escenografia i una segona, més personal, en la qual l'autor reflexiona sobre els diferents elements que formen la tasca escenogràfica i que tenen tots com a objectiu final emfasitzar un espectacle. Francisco Nieva és dramaturg, escenògraf, director d’escena, escriptor i dibuixant, i va rebre el Premi Príncep d’Astúries de les Lletres l'any 1992.

 Vestuario teatral
Vestuario teatral
Echarri, Marisa , San Miguel, Eva , San Miguel, Eva  
Ciudad Real : Ñaque, 2008

Introducció il·lustrada al vestuari teatral, acompanyada amb una gran varietat de solucions tècniques específiques descrites amb dibuixos, patrons, fotografies i notes explicatives per a la confecció. Ñaque és una editorial especialitzada en l’art teatral i dins de la col·lecció "Técnica escénica" hi trobareu altres títols bàsics d'interès: Decorado y tramoya, Sonorización i Iluminación.

Tornar