Serveis

Préstec a domicili

Préstec a domicili

En el cas de persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, com poden ser malalts crònics, persones en període de convalescència, amb discapacitats físiques o persones grans, la Xarxa de Biblioteques Municipals presta documents a domicili mitjançant la tasca de voluntaris. 

Biblioteques que ofereixen aquest servei :