Guies de lectura

Expliquem la vida amb un conte: els trastorns en l'aprenentatge

Expliquem la vida amb un conte: els trastorns en l'aprenentatge

En l'actualitat, l'índex de fracàs escolar se situa entre el 10% i el 15% de la població infantil. Un percentatge prou alt de la població escolar té problemes d'aprenentatge. D'aquest percentatge n'hi ha degut a Trastorns de l'Aprenentatge (de la lectura -dislèxia, de les matemàtiques -discalcúlia-) i a d'altres trastorns que, no considerats com a Trastorns d'Aprenentatge, afecten en la manera de rebre i treballar la informació (TDAH, Trastorn de l'Aprenentatge no verbal -TANV- Trastorns de l'espectre autista com la Síndrome d'Asperger -SA-, Síndrome de Tourette -ST-, Trastorn específic del Llenguatge -TELL-) i per tant, en la manera d'aprendre.

Tant en l'àmbit familiar com en el marc de l'escola inclusiva, és absolutament imprescindible la formació, de pares i mares i dels professionals de l'educació per atendre els alumnes.

L'objectiu d'aquesta guia és facilitar els recursos per conèixer-los, i així ajudar, perquè només quan hi ha coneixement hi ha comprensió, i només d'aquesta manera és possible la intervenció i la integració escolar, familiar i social.

Data de creació: 07/09/2013

Última actualització: 22/01/2015

Trastorn específic del llenguatge


 Dificultades del lenguaje en ambientes educativos : del retraso lal trastorno específico del lenguaje
Dificultades del lenguaje en ambientes educativos : del retraso lal trastorno específico del lenguaje
Acosta Rodríguez, Víctor M. , Moreno Santana, Ana Mª  
Barcelona [etc.] : Masson, cop. 1999
 El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos
El Lenguaje del niño : desarrollo normal, evaluación y trastornos
Narbona, Juan , Chevrie-Muller, Claude  
Barcelona [etc.] : Masson, 2001
 La Dislalia : naturaleza, diagnóstico y rehabilitación
La Dislalia : naturaleza, diagnóstico y rehabilitación
Pascual García, Pilar  
Madrid : Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, DL 2007
 Trastorno específico del lenguaje : retraso del lenguaje y disfasia
Trastorno específico del lenguaje : retraso del lenguaje y disfasia
Aguado Alonso, Gerardo  
Archidona (Málaga) : Aljibe, 2004
Torna a l'inici