Guies de lectura

Expliquem la vida amb un conte: els trastorns en l'aprenentatge

Expliquem la vida amb un conte: els trastorns en l'aprenentatge

En l'actualitat, l'índex de fracàs escolar se situa entre el 10% i el 15% de la població infantil. Un percentatge prou alt de la població escolar té problemes d'aprenentatge. D'aquest percentatge n'hi ha degut a Trastorns de l'Aprenentatge (de la lectura -dislèxia, de les matemàtiques -discalcúlia-) i a d'altres trastorns que, no considerats com a Trastorns d'Aprenentatge, afecten en la manera de rebre i treballar la informació (TDAH, Trastorn de l'Aprenentatge no verbal -TANV- Trastorns de l'espectre autista com la Síndrome d'Asperger -SA-, Síndrome de Tourette -ST-, Trastorn específic del Llenguatge -TELL-) i per tant, en la manera d'aprendre.

Tant en l'àmbit familiar com en el marc de l'escola inclusiva, és absolutament imprescindible la formació, de pares i mares i dels professionals de l'educació per atendre els alumnes.

L'objectiu d'aquesta guia és facilitar els recursos per conèixer-los, i així ajudar, perquè només quan hi ha coneixement hi ha comprensió, i només d'aquesta manera és possible la intervenció i la integració escolar, familiar i social.

Data de creació: 07/09/2013

Última actualització: 22/01/2015

TDAH


 Aleix, ja n'hi ha prou! : hiperactivitat
Aleix, ja n'hi ha prou! : hiperactivitat
Arroyo, Lídia , Pla, Sílvia  
Barcelona : Salvatella, 2010

Conte breu sobre un nen amb TDAH, que explica des del començament de la seva simptomologia fins al moment que va al metge i li recepten el tractament farmacològic i s'inicien els primers efectes positius. És un conte especialment recomanat per llegir en família, principalment per nens amb edat preescolar.

 Biel, què et passa?
Biel, què et passa?
Tomàs, Estela , Blanch, Ignasi  
[Tortosa] : AHIDA-TTE, 2010
 Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH
Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH
Orjales Villar, Isabel  
Madrid : Pirámide, cop. 2009
 Niños hiperactivos : cómo comprender y atender sus necesidades especiales : guía completa del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
Niños hiperactivos : cómo comprender y atender sus necesidades especiales : guía completa del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)
Barkley, Russell A.  
Barcelona [etc.] : Paidós, cop. 2002

Malgrat el títol, aquest és un manual bàsic per a nens amb TDAH hiperactius i desatents. És un manual bàsic per a pares i per a educadors.

 TDAH : elegir colegio, afrontar los deberes y prevenir el fracaso escolar
TDAH : elegir colegio, afrontar los deberes y prevenir el fracaso escolar
Orjales Villar, Isabel  
Madrid : Pirámide, 2012
Torna a l'inici