Fons especials

Biblioteca de l' Esport. Recurs per a l' educació - Franqueses del Vallès, Les. Biblioteca
Biblioteca de l' Esport. Recurs per a l' educació

No descobrim res si diem que el gaudi per l’esport, ja sigui amb la pràctica d’alguna activitat esportiva ja sigui com a mers espectadors, està present de manera constant en la nostra vida. A més, l’esport s’ha convertit en una eina formidable per a la socialització dels ciutadans i està plenament integrat en els currículums acadèmics dels nostres estudiants des de ben petits.

Més enllà dels efectes saludables que té per a les persones o dels aspectes lúdics i competitius, inherents a tota activitat social, l’esport conté elements que el converteixen en un medi idoni per a l’educació dels ciutadans. És aquí on creiem que té sentit la presència i el protagonisme del nostre Servei de Biblioteca, que té entre els seus elements claus el compromís envers els valors cívics i socials i la promoció d’accions encaminades a afavorir el respecte a les persones, la tolerància i la bona convivència.

És per aquest motiu que, durant la tardor de 2016 es va posar en marxa el nostre fons bibliogràfic Biblioteca de l’Esport. Recurs per a l’educació, amb la pretensió de facilitar eines a educadors, famílies i, en general, a tots els que entenen l’esport com una oportunitat per al desenvolupament de valors socials i personals, en especial, encara que no exclusivament, entre els infants i els joves. A partir d’aquest convenciment, el Servei desenvolupà el  que definirà la orientació del fons i de la resta d’accions programades:

1. A l’esport hi som tothom: ningú queda al marge.

2. L’esport és una oportunitat per créixer físicament i intel· lectualment.

3. L’esport comporta aprendre.

4. L’esport posa en joc valors, entre d'altres: compartir, respecte, compromís, hàbits, treball, tolerància, constància, esforç, una adequada alimentació, higiene i descans.

5. L’esport t’ensenya a saber estar, saber valorar i respectar les normes.

6. L’esport desenvolupa el teu cos i el seu potencial alhora que t'ensenya a cuidar-lo.

7. L’esport t’ensenya a valorar i tenir cura del medi i de l’entorn, sigui artificial o natural.

8. L’esport comporta habilitats de relació i convivència: és una oportunitat per conèixer llocs, espais, persones i cultures.

9. L’esport t’ajuda a desenvolupar les capacitats d’atenció, esforç  i dedicació.

10. L’esport és també una oportunitat per assolir reptes, afrontar dificultats i d’aprendre a lluitar davant l’adversitat.

Consulteu aquí les diferents guies relacionades:

Temes: Esports
Etiquetes: