Consells pràctics abans de preguntar

Quins tipus de preguntes s'atenen?

Preguntes de caràcter general sobre qualsevol temàtica, en especial, aquelles relacionades amb l'àmbit territorial de la província de Barcelona, i des de l'abast de les biblioteques públiques:

 • Consultes d'informació general sobre les biblioteques, la seva col·lecció i els seus serveis. 
 • Consultes sobre temes concrets, o relacionades amb aspectes de formació, o de lleure i oci.
 • En les consultes que ho requereixen s'adreça al servei o recurs que pugui proporcionar la informació precisa.

Quines consultes no es respondran des d'aquest servei?

No s'atendran consultes que facin referència a:

 • Consells, recomanacions o interpretacions de tipus jurídic, mèdic, filosòfic, financer o comercial.
 • Consultes que requereixin recerques genealògiques.
 • Respostes a preguntes de concursos ni elaboració de treballs escolars o temes d'oposicions.
 • Bibliografies exhaustives o consultes que requereixin cerques exhaustives. 

Aquest servei facilitarà la font necessària per resoldre la consulta o una selecció bibliogràfica d'utilitat, però no facilita l'enviament de fotocòpies o documents.

Alguns consells per plantejar la consulta 

 • Planteja la pregunta amb concreció i claredat i dóna les pistes necessàries per situar-nos en el context.
 • Ens comunicarem amb el correu electrònic, dóna una adreça que utilitzis habitualment i assegura't que és correcta.
 • El bibliotecari que atengui la consulta, pot demanar algun aclariment; facilita la concreció en breu, per tal que la teva consulta pugui ser atesa en el temps establert.
 • Les respostes a algunes consultes poden estar subjectes a un entorn geogràfic determinat. Per assegurar respostes més precises és important que formulis la pregunta amb les màximes dades d'interès possibles.