Pregunta a la Biblioteca

Pregunta a la BibliotecaPregunta a la Biblioteca és el servei d'informació en línia de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Aquest servei és atès per bibliotecaris, que respondran les consultes en un termini de 72 hores (el temps de resposta es pot allargar en caps de setmana i festius).

Pots formular la teva pregunta en català, castellà o anglès.

Abans de preguntar, pots consultar la selecció de recursos d'informació en línia per si vols trobar la resposta tu mateix, mirar els consells pràctics i exemples de preguntes.

Utilitza aquests enllaços per altres qüestions relacionades amb: fer-se el carnet i altres tràmits en línia ; funcionament i millores del catàleg, o propostes de compra. I per a queixes i suggeriments contacteu amb les biblioteques o amb la Gerència de Serveis de Biblioteques.

Més informació:

Formulari per preguntar

 

Servei adreçat a majors de 14 anys

Clàusula informativa

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a la persona interessada que les dades personals facilitades seran incloses en el fitxer Xarxa de Biblioteques, titularitat de la Diputació de Barcelona, la finalitat del qual és donar resposta a la seva consulta i realitzar estadístiques del servei, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Per exercir drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició la persona interessada ha d'enviar un missatge de correu a la següent bústia: gs.biblioteques@diba.cat.

Per a la gestió del servei s'utilitza QuestionPoint, un producte web proveït per l'empresa OCLC (Online Computer Library Center) que compleix les garanties de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent i que es poden consultar a les Condicions del servei.