Què són els trastorns d'aprenentatge?

Trastorns de l'aprenentatgeSón trastorns de base neurobiològica que afecten a un o més dels processos psicològics bàsics involucrats en la comprensió i l'ús del llenguatge oral i escrit.

Aquests trastorns poden manifestar-se en una manca d'habilitat per escoltar, parlar, llegir, escriure, lletrejar o fer càlculs matemàtics. No existeix un patró únic pels trastorns d'aprenentatge i aquests trastorns no s'han de confondre amb dificultats d'aprenentatge que tenen com a base discapacitats, alteracions emocionals o desavantatges socials o culturals.

En general, els alumnes amb trastorns d'aprenentatge mostren una intel·ligència mitjana o superior, per aquest motiu sembla que hi ha una gran distància entre el seu rendiment real i el rendiment potencial. Pot semblar un alumne brillant en moltes àrees, però tenir escasses habilitats en un aspecte concret.

Els trastorns d'aprenentatge no es poden curar, són presents de per vida, però amb la intervenció adequada, aquests alumnes poden assolir l'èxit a l'escola.

font: XTEC

 

A les biblioteques trobaràs:

"Per què em costa tant aprendre?: trastorns de l'aprenentatge" / Anna Sans

 

"Cuando la dislexia no es dislexia: un acercamiento desde la neurociencia cognitiva" / María Jesús Benedet

 

"Contra el mito de la pereza: cómo niños y padres pueden ser más productivos" / Mel Levine

"La Integración sensorial y el niño / A. Jean Ayres

 

  Cerca per TEMA al Catàleg Aladí:

 

 Selecció de webs:

La sèrie, que consta de 5 videos, aborda diferents qüestions relacionades amb l'aprenentatge. Com s'aprèn a llegir, quines àrees del cervell s'activen quan es fa una operació matemàtica o com l'activitat física incideix en el cervell i millora les funcions cognitives dels infants.

L'objectiu és sensibilitzar les famílies sobre la importància del cervell en tot aquest procés i sobre la necessitat de detectar, el més precoçment possible, qualsevol trastorn que el dificulti per tal d'evitar o minimitzar el risc de fracàs escolar. Videos editats fins el moment:

  1. El cervell lector
  2. L'autocontrol de la conducta també és un aprenentatge
  3. El cervell i les matemàtiques
  4. L'exercici físic millora les funcions cognitives
  5. Aprendre a organitzar-se

 

 

Vés al prestatge de Salut ►

Data d'actualització: 25/06/2015