Senyalització accessible a les biblioteques

Senyalització accessible a les biblioteques

Amb la instal·lació d’aquesta senyalització, que s’ubicarà en més de cent punts de la nostra ciutat, es vol facilitar la comunicació i l’accessibilitat cognitiva a totes les persones amb capacitats diferents, especialment les que tenen TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), i aconseguir així que tota la ciutadania pugui accedir a la informació, a la possibilitat de participar activament i també a interactuar sense barreres.

La iniciativa neix a partir d’una proposta d’una família cornellanenca, a través dels pressupostos participatius, i els pictogrames són dissenys de l’organització ARASAAC

18/01/2024