‘Llegim el riu’ seleccionat pel Ministeri de Cultura i Esports

‘Llegim el riu’ seleccionat pel Ministeri de Cultura i Esports

El projecte de ciència ciutadana Llegim el riu, impulsat per la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis de Medi Ambient, ha estat seleccionat pel Consell de Cooperació bibliotecària del Ministeri de Cultura i Esports com a exemple de bones pràctiques de les biblioteques espanyoles per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La iniciativa de la Diputació de Barcelona es recull a la publicació La implicación de las bibliotecas españolas en la Agenda 2030, elaborada pel Grup de Treball Bibliotecas y Agenda 2030, una guia que pretén donar visibilitat al treball realitzat per aquests equipaments culturals en l’àmbit dels ODS i la seva contribució a l’accés a la informació i en el desenvolupament social, econòmic i educatiu.

Les activitats seleccionades en aquesta publicació, que desenvolupen biblioteques d’arreu d’Espanya, es distribueixen en cinc apartats: Persones, Prosperitat, Pau, Aliances i Planeta. Dins de la categoria Planeta, es mostren sis exemples de bones pràctiques relacionades amb la conscienciació sobre la problemàtica mediambiental i la necessitat de frenar el canvi climàtic, entre ells Llegim el riu.

Llegim el riu és una iniciativa de ciència ciutadana (recerca participativa) a l’entorn del riu Llobregat i dels seus afluents principals, Anoia i Cardener, per afavorir-ne el coneixement i la col·laboració de la ciutadania en la seva protecció, i complementa el ja existent RiuNet..

El projecte, que compta amb la participació de 15 municipis de l’àrea d’influència del riu Llobregat, va arrencar al juliol i va continuar amb les sortides de camp, coordinades pels tàndems locals (formats per una persona tècnica de medi ambient i una altra de biblioteques). Es preveu que durant el primer trimestre del 2022 es presentin els resultats obtinguts i es facin propostes d’acció per ser incorporades en les polítiques públiques de gestió i conservació del patrimoni fluvial d’aquests entorns.

El procés científic estarà tutelat i dirigit pel Grup de Recerca (FEHMlab) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona. També hi col·labora l’Associació Habitats, una entitat ambiental que impulsa el Projecte Rius, per tal de coordinar totes les propostes que actualment hi ha al territori.

Més informació:

15/12/2021 08:38 h.