Fons especials

Consum responsable

- Fons especials (1)
  Dóna resposta a les necessitats que es deriven del context econòmic i social actual. Ofereix eines per a comprendre l'evolució de la crisi i presenta noves formes de concebre la societat.  El centre es vertebra en quatre...