Fons especials

Mitjans de comunicació (diaris i revistes TV ràdio)

- Fons especials (2)
La proposta neix de la col·laboració i el treball en xarxa local amb la ràdio del Districte de Sant Andreu, Ràdio 9, ubicada al Centre Cívic del Bon Pastor. Es crea amb una doble finalitat: donar a conèixer el món de la ràdio al públic en...
A la Biblioteca de Can Puiggener tenim una part important del nostre fons dedicada a les sèries televisives.