Selecció de webs

Acolliment i adopció

Selecció de webs(9)
No hi ha resultats
Pàgina web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat on es pot trobar les dades i informació necessàries per a aquelles persones que vulguin adoptar o acollir un nen a Catalunya.
Informació sobre l'acolliment familiar. Recursos, temes a debat, notícies, vivències, etc.
Informació sobre l'entitat, àrea d'informació, notícies, convocatòries, comissió de salut, comunicats, documentació, etc.
Centre especialitzat en postadopció, és una entitat dirigida al col·lectiu format per tots els que estan en contacte amb l’adopció i l’acolliment familiar
El Instituto Familia y Adopción es un proyecto que nace de la voluntad de profesionales, adoptados y padres/madres adoptivos para ofrecer acompañamiento y asesoramiento en la adopción
Directori d'associacions de famílies adoptives, amb les dades de contacte.
Elena Requena, directora del Grau en Treball Social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés ens explica perquè, com i quan parlar dels seus orígens als infants acollits o adoptats.
Associació dirigida a les famílies adoptives -pares i fills- i a les famílies acollidores
Fundació amb l’objectiu de garantir el dret dels infants a tenir una família i una llar on créixer, sigui la pròpia o aliena, en acolliment o adopció.
Tornar