Selecció de webs

Selecció de webs(31)
No hi ha resultats
Informació sobre el sistema educatiu a Catalunya: organismes i serveis, estudis, centres, beques i ajuts, normatives i tràmits per al professorat. 
Cooperació econòmica, tècnica i formació als ajuntaments de la província de Barcelona. Inclou base de dades documental, publicacions i la revista electrònica 'De prop'.
Informació sobre el pedagog català Francesc Ferrer i Guàrdia. Inclou activitats, publicacions i enllaços. 
Web del Ministeri al que correspon la proposta i execució de la política del Govern d'Espanya en matèria educativa de formació professional
Associació de mestres creada el 1965 que encapçala un moviment de renovació pedagògica. Treballa per la millora de l'educació a través de grups de treball, biblioteca, assessorament, cursos i publicacions d'ensenyament. 
Ofereix publicacions, documents, programes, estadístiques i instruments jurídics relacionats amb l'educació i l'ensenyament. 
Programari educatiu, materials curriculars, estudis, formació permanent, serveis educatius, webs de centres i propostes d'activitats.
Conté recursos lingüístics, serveis a empreses, organitzacions i ens locals i cursos de català (presencials i a través d'internet).
Lloc web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya orientada a donar eines d'informació i suport per a pares i mestres de nens amb necessitats especials. És tracta d'una eina de suport a l'aprenentatge i també ofereix materials que ajudin a...
Secció del portal web d'edu365 dedicat a infants de 0 a 6 anys aproximadament. Ofereix una interfície adaptada per a nens més petits i conté jocs i altres activitats educatives relacionades amb les parts del cos, la lectura i l'escriptura, les...
Portal de la Fundació Educació Emocional que centra el seu treball en la investigació i la recerca en l'àmbit de l'Educació Emocional. Es pot accedir a la secció de recursos on hi ha materials de difusió i orientació en educació emocional, es...
Recursos en línia per ajudar els pares a educar els seus fills en la diversitat, promovent els recursos personals dels infants, l'educació en valors i ajudar-los a desenvolupar-se i conviure.
Recursos educatius per al professorat i per a la comunitat educativa. Es pot accedir als materials segons els col·lectius a qui van adreçats o agrupats per nivells educatius.
Recursos per a pares amb fills en edat escolar. Ofereix informació per a orientar als pares en temes com els estudis del nens o quin ambient familiar és el més favorable per a afavorir el desenvolupament del nen.
Selecció de recursos de la Universitat Pompeu Fabra per a l'aprenentatge del català, castellà, anglès, francès, alemany i el llenguatge de signes.
És un cercador d'Internet que permet navegar entre diferents col·leccions digitals d'interès cultural. Dóna accés a més de 300.000 documents en diferents formats (llibres, revistes, diaris, fotografies, mapes, etc.) que es troben en accés lliure a...
Directori de jocs de taula i jocs en línia realitzat pel Consorci per a la Normalització Lingüística.
Pàgina del Departament d' Ensenyament de la Generalitat amb informació exhaustiva sobre estudis que es poden cursar, tràmits per a la preinscripció, recursos d'orientació i requisits per a l'homologació
Apartat del web jove.cat amb recursos sobre estudis un cop acabada l'ESO
L'Institut de Recerca de l'Aigua (IdRA) té com a objectiu fomentar i donar suport a les activitats que duen a terme més de 100 investigadors de la Universitat de Barcelona en temes relacionats amb l'aigua.
Tornar