Selecció de webs

Multiculturalitat

- Selecció de webs (8)
Secció del departament dividit en àmbits temàtics: demografia, col·lectius amb ris d'exclusió social, persones amb carències. Cadascun dels temes aporten informació exhaustiva essencial pel ciutadà.
Agenda d'iniciatives i campanyes contra el racisme i la xenofòbia, recursos pedagògics, oficina de denúncies d'actes de discriminació i informes.
Federació que promou la defensa dels drets dels immigrants, la seva integració, la sensibilització de la societat i impulsa el treball en xarxa. 
Portal sobre legislació, tràmits i recursos estatals en matèria de estrangeria i immigració. Inclou, entre d'altres: models de sol·licitud, llistat oficines d'estragenria, asil, atenció humanitària, contractació en origen, ajuts i subvencions,...
Associació que desenvolupa iniciatives, projectes, serveis i activitats, buscant la integració sociolaboral de la població immigrada sobretot les persones extracomunitàries.
Veure'n més