Selecció de webs

Cooperació internacional

- Selecció de webs (12)
Entitat formada per voluntaris i socis que assisteix diversos col·lectius: discapacitats , immigrants, drogoaddictes, gent gran i infants a nivell local i internacional. Projecte Centre per a la Pau. 
ONG on informa del seu treball per al desenvolupament dels territoris més pobres. Projectes, apadrinament, comerç just, campanyes, educació.
Formada per facilitar la comunicació entre les entitats que treball pel desenvolupament social arreu del món. Inclou la Revista Pangea.
Organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipals. Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
Entitat que treballa per millorar les condicions de vida dels grups més desfavorables a l'Índia. Donatius, apadrinament. Projectes.
Veure'n més