Selecció de webs

Acolliment i adopció

- Selecció de webs (9)
Informació sobre l'acolliment familiar. Recursos, temes a debat, notícies, vivències, etc.
Informació sobre l'entitat, àrea d'informació, notícies, convocatòries, comissió de salut, comunicats, documentació, etc.
Pàgina web del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat on es pot trobar les dades i informació necessàries per a aquelles persones que vulguin adoptar o acollir un nen a Catalunya.
Centre especialitzat en postadopció, és una entitat dirigida al col·lectiu format per tots els que estan en contacte amb l’adopció i l’acolliment familiar
El Instituto Familia y Adopción es un proyecto que nace de la voluntad de profesionales, adoptados y padres/madres adoptivos para ofrecer acompañamiento y asesoramiento en la adopción
Veure'n més